چهل حدیث درباره آداب غذا خوردن

پیش از هر چیز باید متذکر شد که تمامی این احادیث جزء مستحبات محسوب می گردند و اصلی ترین و مهمترین امر این است که انسان غذا و لقمه ای را که می خورد از راه حلال به دست آمده باشد و شبهه ناک نباشد. زیرا اگر لقمه حرام باشد انسان هر کدام از این مستحبات را انجام دهد فایده ای ندارد چون اصل را کنار گذاشته و به فرع پرداخته است.

 

شستن دستها پیش و پس از غذا:

1-  رسول اکرم(ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.

۲-  رسول اکرم(ص): شستن دستها پیش از غذا، فقر را دور می کند و شستن دستها پس از غذا، اندوه را می راند و چشم را سلامت می دهد.

۳-  رسول اکرم(ص): اگر کسی از شما در حالی که خوابید که دستانش بوی گوشت میداد و آن را نشست، آنگاه که

 عارضه ای به وی رسید، نکوهش نکند جز خویش را.

۴-  حضرت علی(ع): شستن دستها پیش و پس از غذا، موجب فزون شدن عمر است و سبب زدودن چربی از جامه هاست و دیده را جلا می دهد.

۵-  امام صادق(ع): دستهایتان را پیش و پس از غذا بشویید؛ چرا که فقر را می برد و بر عمر می افزاید.

 

گذاشتن سبزی در سفره:

۶-  رسول اکرم(ص): سفره هایتان را به سبزی آذین کنید؛ زیرا آن، همراه با گفتن بسم الله، شیطان را می راند.

۷-  امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.

 

در آوردن کفش ها:

۸ - رسول اکرم(ص): به هنگام غذا، کفش هایتان را درآورید؛ چرا که این، رفتاری زیباست.

۹ - رسول اکرم(ص): چون غذا نهاده می شود، کفش های خود را درآورید؛ زیرا این کار، موجب آسایش بیشتر پاهایتان است.

 

بر زبان آوردن نام خدا:

۱۰-  رسول اکرم(ص): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست.

۱۱- امام علی(ع):(در سفارش های خود به کمیل): به گاه غذا خوردن، از آن کسی نام ببر که با وجود نام او، دیگر هیچ دردی زیان نمی رساند و نامش، شفای همه بیماری ها و ناتن درستی هاست.

 

آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه:

۱۳-  رسول اکرم(ص): هر کسی که غذای خود را با نمک آغاز کند و با نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد که جذام و برص(پیسی) از آنهاست در امان می ماند.

۱۴-  امام صادق(ع): بنی اسرائیل، غذا را با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.

۱۵- امام کاظم(ع): سفره ای که در آن نمک نباشد، بی برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن درستی، بهتر است.

 

خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها:

۱۶-  رسول اکرم(ص): خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون بیداری کشیدن(و احساس نیاز به خواب) نزد خداوند، گناهی سهمگین است.


۱۷-  امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیانی نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او (ازخوراک پیشین) پاک شده باشد.

 

آغاز کردن با سبک ترین غذا:

۱۸-  امام رضا(ع): غذای خود را با سبک ترین غذایی که بدنت به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیت ها و زمانه ات تغذیه می کند، آغاز کن.

خوردن غذای گرم، پیش از سرد شدن:

۱۹-  رسول اکرم(ص): گرمی(غذا)، برکت دارد.

۲۰-  امام صادق(ع): غذا را پیش از آن که سرد شود بخورید؛ چرا که این خوش تر است.


برداشتن لقمه های کوچک و جویدن کامل:

۲۱- رسول اکرم(ص): در بیان آداب غذا خوردن: اما آداب آن، کوچک کردن لقمه و جویدن کامل است.

۲۲- امام حسن(ع): درباره سفره، دوازده نکته است و بر هر مسلمانی لازم است که آنها را بداند. از آنها چهار چیز، واجب، چهار چیز مستحب، و چهار چیز جزو آداب است. اما آنچه از آداب است، عبارت است از: خوردن از آنچه پیش خود تو است؛ کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.

دست کشیدن از غذا پیش از سیری:

۲۳-  رسول اکرم(ص): زمانی بخور که میل به خوردن داری و در حالی خوردن را رها کن که هنوز اشتهایت است.

۲۴-  امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد. پس چو خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی دست از غذا خوردن بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.

دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان:

۲۵-  امام صادق(ع): دست کشیدن بر چهره پس از وضو، کنجدک(کک و مک) را از میان می برد و روزی را افزون می کند.

۲۶-  امام صادق(ع): چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از درد چشم است.

به پشت دراز کشیدن پس از غذا:

۲۷-  امام جعفر صادق(ع): دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را [از درون انسان،] بیرون می کشد.

۲۸-  امام رضا(ع): هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.

پرهیز از زیاده روی:

۲۹-  قرآن کریم: بخوری و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید. [سوره مبارکه اعراف، آیه۳۱[

۳۰-  رسول اکرم(ص): یکی از انواع زیاده روی، این است که هر آنچه را دوست داری، بخوری.

پرهیز از دمیدن در غذا:

۳۱-  امام علی(ع): درباره آنچه پیامبر خدا(ص) نهی فرموده است: از این نهی کره که در غذا یا نوشیدنی بدمند.

۳۲-  امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.

پرهیز از خوردن با دست چپ:

۳۳-  رسول اکرم(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.

۳۴-  رسول اکرم(ص): با دست چپ نخورید؛ چرا که شیطان با دست چپ می خورد.


پرهیز از خوردن پس از سیری:

۳۵ - امام صادق(ع): در سه چیز، ناخشنودی خداوند است: خفتن بدون بیداری کشیدن[و احساس نیاز به خواب]، خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.

پرهیز از خوردن غذای داغ:

۳۶-  رسول اکرم(ص): غذایتان را سرد کنید تا در آن به شما برکت داده شود.

۳۷-  امام صدق(ع): نزد پیامبر(ص) غذای داغی آوردند. فرمود:«خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود». پس آن را واگذاشتند تا سرد شود.

پرهیز از خوردن در حالت جنابت، مگر با وضو:

۳۸-  رسول اکرم(ص): پنج چیز پیسی می آورد: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه؛ وضو گرفت و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده است؛ خوردن در حال جنابت؛ نزدیکی با زن در دوران قائدگی اش؛ و خوردن در حال سیری.

۳۹-  سنن النسائی- به نقل از عایشه-: پیامبر خدا، چون در حال جنابت قصد خفتن داشت، وضو می ساخت و چون قصد خوردن داشت، دستان خویش می شست.

پرهیز از خفتن، بلافاصله پس از خوردن غذا:

۴۰-  رسول اکرم(ص): غذایتان را با یاد خدا و نماز، ذوب(هضم) کنید و بر آن مخوابید که دل هایتان سخت می شود.

 

 دانلود فایل PDF چهل حدیث درباره آداب غذا خوردن

 

منبع: زن فردا

گرد آوری: ولیعصر 313

التماس دعا

/ 0 نظر / 24 بازدید