تصاویر/ غزه در آتش


جستجو برای یافتن اجساد قربانیان حملات هوایی صهیونیستها
جستجو برای یافتن اجساد قربانیان حملات هوایی صهیونیستها
 
وداع با یکی از قربانیان حملات صهیونیستها
وداع با یکی از قربانیان حملات صهیونیستها
 
تششیع کودک 11 ماهه که در پی اصابت راکت به خانه شان درگذشت
تششیع کودک 11 ماهه که در پی اصابت راکت به خانه شان درگذشت
 
ستونی از دود ناشی از انفجار راکت
ستونی از دود ناشی از انفجار راکت
 
شلیک موشکهای مقاومت به سمت تل آویو
شلیک موشکهای مقاومت به سمت تل آویو
 
بقایای یک منزل مسکونی بعد از اصابت راکت جنگنده های صهیونیست
بقایای یک منزل مسکونی بعد از اصابت راکت جنگنده های صهیونیست
 
حمله صهیونیستها به دفتر رسانه های مستقر در غزه برای خاموش کردن صدای مقاومت غزه
حمله صهیونیستها به دفتر رسانه های مستقر در غزه برای خاموش کردن صدای مقاومت غزه
 
ویرانی های ناشی از حملات هوایی
ویرانی های ناشی از حملات هوایی
 
ویرانی های ناشی از حملات هوایی
ویرانی های ناشی از حملات هوایی
  
ویرانی های ناشی از حملات هوایی صهیونیستها
ویرانی های ناشی از حملات هوایی صهیونیستها
 
انفجار بمب های متجاوزان صهیونیست در غزه
انفجار بمب های متجاوزان صهیونیست در غزه
 
شلیک موشکهای مقاومت به سمت تل آویو
شلیک موشکهای مقاومت به سمت تل آویو
 
حمله صهیونیستها به دفتر رسانه های مستقر در غزه برای خاموش کردن صدای مقاومت غزه
حمله صهیونیستها به دفتر رسانه های مستقر در غزه برای خاموش کردن صدای مقاومت غزه
 
کودکی فلسطینی در کنار مادر مجروحش در بیمارستان شفا- غزه
کودکی فلسطینی در کنار مادر مجروحش در بیمارستان شفا- غزه
 
/ 0 نظر / 19 بازدید