استاد علی اکبر رائفی پور: کشتار 9 میلیون ایرانی به دست انگلیس(پاسخ به شبهات)

واقعا متاسفم که هنوز چنین چرندیاتی با وجود آنکه بارها کذب بودن آن گفته شده باز هم تکرار می شود. برادر من کسی وجود قحطی در آن سال ها را انکار نمی کند اما ادعای مرگ حدود ده میلیون انسان کاملا دروغ است. مجد در کتاب خود با ذکر این مدعای مناقشه‌ برانگیز که جمعیت ایران پیش از جنگ حداقل ۲۰ میلیون نفر بود می‌گوید که در اثر مصائب و قحط و غلای تحمیل شده از سوی بریتانیایی‌ها تا سال ۱۹۱۹ این جمعیت به ۱۱ میلیون نفر کاهش یافت. ادعای مجد از سوی تاریخدانان مورد بی اعتنایی قرار گرفت چون محاسبات جمعیتی مجد به وضوح اشکال دارد و با هیچ کدام از منابع دیگر همخوانی ندارد. در زمان ناصرالدین شاه جمعیت ایران حدود ده میلیون برآورد شد و این که در عرض چهل سال به بیست میلیون رسیده باشد، بسیار نامعقول است. نگاهی دقیق تر به تاریخ عصر قاجار نشان می دهد گناه قحطی و بیماری به عهده انگلیسی ها نبود. در عصر قاجار چندین بار قحطی هایی به صورت ادواری رخ دادند: ۱۲۴۰-۱۲۳۹ ش ، ۱۲۵۱-۱۲۴۸ ش، ۱۲۵۹ش، و دهه ۱۲۷۰ ش و نیز در اوایل دهه ۱۲۸۰ ش با قحطی روبرو بوده است و اتفاقا قحطی های بعدی شدت کمتری داشتند هر چند جان انسانها را می گرفتند. ان چه که در منابع غربی.

 

دانلود فایل تصویری اثبات کشتار 9 میلیون ایرانی به دست انگلیس(پاسخ به شبهات)، نقد توسط استاد رائفی پور

/ 0 نظر / 19 بازدید